Regulation SL

Namen tega pravilnika o zasebnosti je opisati načine upravljanja spletnih mest prve, druge, tretje ravni in podobnih spletnih strani v lasti CYBEREG SRL (v nadaljevanju “Cybereg”), glede obdelave osebnih podatkov uporabnikov/obiskovalcev, ki jih obiščejo.

Cybereg obdeluje vse osebne podatke uporabnikov/obiskovalcev ponujenih storitev v popolni skladnosti z določbami italijanske nacionalne zakonodaje o zasebnosti in zlasti z zakonsko uredbo 196/2003 in uredbo EU 2016 679 (t.i. “GDPR”) .

Pridobivanje podatkov, ki se lahko zahtevajo, je bistveni predpogoj za dostop do storitev, ki jih ponuja spletno mesto. Cybereg shranjuje tehnične podatke v zvezi s povezavami (dnevnike), da omogoči varnostne preglede, ki jih zahteva zakon, in da izboljša kakovost ponujenih storitev ter jih prilagodi glede na potrebe uporabnikov/obiskovalcev.

Vnesene podatke lahko Cybereg uporablja tudi za občasno pošiljanje e-poštnih sporočil, ki vsebujejo oglase, promocijski material, promocijske pobude, komercialna sporočila, tudi od tretjih oseb.

Osebne podatke, ki se zbirajo in hranijo v bazah Cybereg, obdelujejo zaposleni in/ali sodelavci upravljavca kot odgovorne osebe. Niso predmet razširjanja ali posredovanja tretjim osebam, razen v primerih, ki jih določajo informacije in/ali zakon in v vsakem primeru na način, ki ga ta dovoljuje.

Cybereg zagotavlja, v skladu z ustreznimi veljavnimi zakonskimi določbami, snemanje dnevniških datotek. Ti podatki ne omogočajo identifikacije uporabnika, razen po nizu operacij obdelave in medsebojnega povezovanja ter nujno prek podatkov, ki jih zagotovijo drugi ponudniki. Operacije, ki se lahko izvajajo izključno na zahtevo pristojnih pravosodnih organov, ki so za to pooblaščeni z izrecnimi določbami zakona, namenjenega preprečevanju in/ali zatiranju kaznivih dejanj.

Na spletnih mestih Cybereg se uporabljajo začasni označevalci (piškotki).
Piškotki so datoteke, ki se lahko posnamejo na trdi disk vašega računalnika ali vaše naprave. To omogoča lažjo navigacijo in večjo enostavnost uporabe samega mesta.
S piškotki je mogoče ugotoviti, ali je že vzpostavljena povezava med vašim računalnikom in našimi stranmi. Identificiran je samo piškotek, shranjen v vašem računalniku ali napravi.
Seveda lahko stran obiščete tudi brez piškotkov. Večina brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Samodejni registraciji piškotkov se lahko izognete tako, da med predlaganimi izberete možnost »ne sprejemaj piškotkov«. Za nadaljnje informacije o tem, kako izvesti to operacijo, si lahko ogledate navodila brskalnika. Vse piškotke, ki so že prisotni na trdem disku, je mogoče kadar koli izbrisati. Če se odločite, da ne sprejmete piškotkov iz vašega brskalnika, lahko omejite funkcije, dostopne na našem spletnem mestu.

Cybereg lahko uporablja storitev Google Analytics za ustvarjanje statistike dostopa do strani spletnega mesta za interno analizo prometa. Podatki, ki jih zagotavlja Google Analytics, na noben način ne omogočajo identifikacije posameznega uporabnika, ki komunicira na straneh spletnega mesta, ampak poročajo o združenih informacijah o dinamiki krmarjenja po spletnem mestu, številu edinstvenih uporabnikov in ogledanih straneh.

Za več informacij o tem, kaj so piškotki in kako se uporabljajo, lahko odprete namensko stran

Če uporabniki/obiskovalci pošiljajo svoje osebne podatke za dostop do določenih storitev ali za pošiljanje zahtev po e-pošti, Cybereg pridobi naslov pošiljatelja in/ali katere koli druge osebne podatke. Takšni podatki bodo obdelani izključno za odgovor na zahtevo ali za zagotavljanje storitve in bodo posredovani tretjim osebam le, če bo to potrebno za izpolnjevanje zahtev samih uporabnikov/obiskovalcev.

Obdelava se izvaja z avtomatiziranimi orodji za čas, ki je nujno potreben za doseganje namenov, za katere so bili podatki zbrani, in v vsakem primeru v skladu z ustreznimi veljavnimi regulativnimi določbami.
Upoštevajo se posebni varnostni ukrepi za preprečevanje izgube podatkov, nedovoljene ali nepravilne uporabe in nepooblaščenega dostopa.

Cybereg ne more prevzeti odgovornosti za kakršen koli nepooblaščen dostop ali izgubo osebnih podatkov izven njegovega nadzora.

Uporabniki/obiskovalci imajo pravico do uveljavljanja pravic, ki jih določa zakonodajni odlok 196/03. Poleg tega je mogoče kadarkoli z uveljavljanjem pravice do odstopa od vseh naročenih storitev zahtevati popoln preklic posredovanih podatkov.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov in druge pravice

1. Zainteresirana stranka ima pravico pridobiti potrditev obstoja ali neobstoja osebnih podatkov v zvezi z njo, tudi če še niso registrirani, in njihovo sporočanje v razumljivi obliki.

2. Zainteresirana stranka ima pravico pridobiti navedbo:

a) izvor osebnih podatkov;
b) namene in načine obdelave;
c) uporabljene logike v primeru obdelave, ki se izvaja s pomočjo elektronskih instrumentov;
d) identifikacijske podatke lastnika, upraviteljev in predstavnika, imenovanega v skladu z 2. odstavkom 5. člena;
e) o subjektih ali kategorijah subjektov, ki se jim osebni podatki lahko posredujejo ali ki bi lahko izvedeli zanje v vlogi pooblaščenih predstavnikov na ozemlju države, upravljavcev ali zastopnikov.

3. Zainteresirana stranka ima pravico pridobiti:

a) posodobitev, popravek ali, kadar je to potrebno, integracijo podatkov;
b) izbris, preoblikovanje v anonimno obliko ali blokiranje podatkov, obdelanih v nasprotju z zakonom, vključno s tistimi, katerih hramba ni potrebna glede na namene, za katere so bili podatki zbrani ali naknadno obdelani;
c) potrdilo, da so bili tisti, ki so jim bili podatki sporočeni ali razširjani, obveščeni o postopkih iz točk a) in b), tudi glede njihove vsebine, razen v primeru, ko je ta zahteva se izkaže za nemogoče ali vključuje uporabo sredstev, ki so očitno nesorazmerna z varovano pravico.

4. Zainteresirana stranka ima pravico v celoti ali delno ugovarjati:

a) iz zakonitih razlogov za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, tudi če so povezani z namenom zbiranja;
b) do obdelave osebnih podatkov v zvezi z njim za namene pošiljanja oglasnega ali neposrednega prodajnega materiala ali za izvajanje tržnih raziskav ali komercialnega komuniciranja.